موسسه بین المللی زلزله شناسی به جمع مشتریان شرکت پیوست

موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست. مراحل مشاوره قبل از خرید، انتخاب سیستم مناسب با توجه به نیاز موسسه، تحویل و آموزش استفاده از تجهیزات توسط شرکت نگاه آسمان با موفقیت به انجام رسید.