سامانه صدور بیمه نام پهپادها

برای مثال فانتوم 4 پرو یا مویک 3 پرو

برای انجام بیمه بدنه، باید ارزش پهپاد را خودتان در این قسمت اظهار کنید. حق بیمه بدنه 7 درصد ارزش اظهار شده پهپاد + 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. ارزش خود اظهاری باید واقعی باشد. شرکت بیمه گر در صورت اشتباه بودن قیمت، آن را تصحیح خواهد کرد و به شما اطلاع خواهد داد.

لطفا با حروف بزرگ انگلیسی بنویسید. لطفا با دقت این فیلد را پر نمایید.

لطفا با حروف بزرگ انگلیسی بنویسید. لطفا با دقت این فیلد را پر نمایید.

برای بیمه بدنه نیاز به درج شماره پلاک پهپاد است. اگر این پلاک را ندارید باید از سایت سازمان هواپیمایی کشوری آن را دریافت نمایید. اگر پهپاد شما پلاک ندارد عدد صفر را درج کنید.

اسکن کارت ملی جدید بیمه گذار / تا 2 تصویر تا حجم 20 MB قابل بارگذاری است. اگر رسید کارت ملی جدید دارید حتما صفحه اول شناسنامه را بارگذاری کنید. تصویر سند ماکلیت پهپاد خود را در صورت وجود بارگذاری نمایید.

کلیه تجهیزات همراه با پهپاد که قصد بیمه آن را دارید بر روی میز یا سطحی قرار داده و 8 عکس واضح با کادربندی صحیح از زوایای مختلف دور تا دور آن انداخته و به صورت دست جمعی بارگذاری کنید. تا 8 تصویر تا ظرفیت 100 MB قابل بارگذاری می باشد. به غیر از موارد فوق تصویر شماره سریال پرنده و رادیوکنترل را نیز بارگذاری کنید.

لطفا از طریق این لینک به صورت اینترنتی، با توجه به نوع بیمه (شخص ثالث یا بدنه و یا هر دو) حق بیمه را طبق فرمول زیر محاسبه کنید و واریز آن را انجام دهید و رسید آن را بارگذاری کنید.

حق بیمه 1 ساله شخص ثالث پهپاد، برای پهپادهای تصویربرداری و نقشه برداری مبلغ 5.000.000 تومان و برای پهپادهای کشاورزی و سمپاش مبلغ 7.500.000 تومان است.

حق بیمه 1 ساله بدنه با توجه به ارزش اظهار شده شما بدست می آید. فرمول آن 7 درصد ارزش اظهار شده + 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

اگر در خصوص محاسبه حق بیمه و یا موارد دیگر سوال دارید می توانید از طریق صفحه تماس با ما ارتباط برقرار نمایید.