ثبت نام اینترنتی در دوره های آموزشی آکادمی نگاه آسمان

لطفا با کیبورد انگلیسی اعداد کد ملی را تایپ کنید.

لطفا با کیبورد انگلیسی اعداد شماره همراه را تایپ کنید.

لطفا تصویر واضح، شفاف و کامل باشد.

هزینه شرکت در دوره: 5.500.000 تومان
اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره
هزینه شرکت در دوره: 12.500.000 تومان
اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره
هزینه شرکت در دوره: 1 میلیون و 500 هزار تومان
اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره
برای پیش ثبت نام قطعی مبلغ 500.000 تومان به حساب زیر واریز نمایید.
اطلاعات حساب شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان
شماره کارت: 6037998800104134
شماره حساب: 0111318713000
شماره شبا: IR710170000000111318713000
لطفا مبلغ را واریز نموده و رسید آن را بارگذاری کنید.