برگزاری دوره الزام آور فناوری پهپاد جهت صدور سند و پلاک

با مشارکت و همکاری شرکت های نگاه آسمان و فرابرد، کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند:

دوره فناوری پهپاد، اصول و ایمنی پرواز و مقررات هوایی پهپادهای غیر نظامی


تاریخ و مکان برگزاری: دانشگاه آزاد قزوین - 12 دی ماه 97

این دوره همان دوره الزام آور اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران جهت صدور سند و پلاک و مجوزهای کاری سیستم های پروازی و ربات های پرنده است.


مدرسین دوره:

آقای مهندس حامد سعیدی
دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

آقای مهندس مهدی انصاری فر
مدیرعامل شرکت فرابرد و نماینده کارگروه پهپاد در استان قزوین

آقای مهندس محمد چیتگرها
مدیر عامل شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان

ثبت نام اینترنتی: www.iranHelicam.com