پهپاد سمپاش Agras T20

پهپاد سمپاش Agras T20

550,000,000 تومان

ماتریس 300 RTK

ماتریس 300 RTK

290,000,000 تومان

اینسپایر 2

اینسپایر 2

110,000,000 تومان

مویک 2 اینترپرایز ادونس
فانتوم 4 مولتی اسپکترال
مویک 2 پرو کمبو

مویک 2 پرو کمبو

51,000,000 تومان

فانتوم 4 پرو V2

فانتوم 4 پرو V2

45,000,000 تومان

مویک ایر 2 کمبو

مویک ایر 2 کمبو

29,200,000 تومان

مویک مینی 2 کمبو

مویک مینی 2 کمبو

18,000,000 تومان

مویک مینی کمبو

مویک مینی کمبو

12,500,000 تومان

کوادکوپتر تلو

کوادکوپتر تلو

4,200,000 تومان