تقویم آموزشی سال 98 شرکت نگاه آسمان


دوره های آموزشی  خصوصی  (تک نفره) (تصویربرداری هوایی)

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مبلغ: 500 هزار تومان

دوره های آموزشی  عمومی  (ظرفیت 20 نفره) (تصویربرداری هوایی)

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مبلغ: 300 هزار تومان

دوره های آموزشی  عمومی  (ظرفیت 10 نفره) (نقشه برداری هوایی)

به زودی اطلاع رسانی می شود

مبلغ: 900 هزار تومان

دوره های آموزشی  خصوصی  (تک نفره) (پهپادهای سمپاش)

به زودی اطلاع رسانی می شود

مبلغ: 2 میلیون و 500 هزار تومان