لیست قیمت روزانه (27 بهمن)

لیست قیمت انواع کوادکوپتر و پهپاد با مصارف تصویربرداری هوایی، کشاورزی و صنعتی

کدنام وضعیتقیمت (تومان)
100فانتوم 4 پرو V2ناموجود---
101فانتوم 4 پرو (نسخه اصلی غیر Refurbished)موجود17.800.000
101فانتوم 4 پرو Refurbishedموجود17.200.000
102فانتوم 4 پرو پلاسناموجود---
103فانتوم 4 پرو Obsidianموجود17.500.000
104فانتوم 4موجود11000000
105مویک 2 پرو همراه با کیت کمبوموجود23000000
106مویک 2 زومموجود18.500.000
107کیت لوازم اضافه مویک 2موجود3.500.000
108مویک پرو کمبوموجود14.900.000
109مویک پرو پلاتینیوم کمبوناموجود---
110مویک ایر کمبوموجود12.200.000
111اسپارک کمبوموجود7.200.000
112اسپارک استانداردموجود4.000.000
113اینسپایر 2 با سیستم گیمبال و دوربین X5Sموجود46.000.000
114اینسپایر 2 با سیستم گیمبال و دوربین X4Sموجود58.000.000
115ماتریس 600 پروثبت سفارشتماس بگیرید
116ماتریس 200ثبت سفارشتماس بگیرید
117ماتریس 210ثبت سفارشتماس بگیرید
118ماتریس 210 RTKثبت سفارشتماس بگیرید
119فانتوم 4 RTKثبت سفارشتماس بگیرید
120مویک 2 اینترپرایزثبت سفارشتماس بگیرید
121مویک 2 اینترپرایز Dualثبت سفارشتماس بگیرید
122پهپاد سمپاش MG1ثبت سفارشتماس بگیرید
123پهپاد سمپاش MG-1Sثبت سفارشتماس بگیرید
124پهپاد سمپاش MG-1Pثبت سفارشتماس بگیرید
125پهپاد سمپاش صباموجود150.000.000
126پهپاد نقشه برداری صباموجود75.000.000
127پهپاد تصویربرداری صباموجود45.000.000
128پهپاد حرارتی صباموجود90.000.000
128پهپاد باربر صباموجود50.000.000
لیست کوادکوپتر و تجهیزات تصویربرداری هوایی دسته دوم موجود 

کدناموضعیتقیمت (تومان)
200مویک پرو کمبو (دسته دوم)کم کار و سلامت11.500.000
201فانتوم 4 (دسته دوم)کم کار با باطری 33 بار شارژ7.500.000