همکاری شرکت نگاه آسمان با تیم سازنده مستند اقلیم

همکاری شرکت نگاه آسمان با تیم سازنده مستند اقلیم

در تجربه جدید شرکت نگاه آسمان با تیم سازندگان مستند زیبا اقلیم، شرکت نگاه آسمان به عنوان تامین کننده تجهیزات تصویربرداری هوایی این تیم با آقای رئوف جابری و دیگر اعضای آن همکاری خواهد نمود. مستند اقلیم در فصل دوم خود با استفاده از جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی به زودی بر روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.