شرکت معدنی مهر اصل در جمع مشتریان نگاه آسمان

شرکت مهر اصل از جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی برای مستندسازی پروژه های استخراج معادن آذربایجان شرقی (اهر) استفاده خواهد کرد. این تجهیزات از سوی شرکت نگاه آسمان در شهر اهر و این شرکت تحویل داده شد. همچنین مدرس شرکت نگاه آسمان در محل این شرکت یک دوره آموزشی کامل اختصاصی برای کارکنان بخش روابط عمومی این شرکت برگزار و تجهیزات را به این واحد تحویل داد.