صدا و سیمای مرکز قزوین به جمع مشتریان شرکت نگاه آسمان پیوست

صدا و سیمای مرکز قزوین به جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی و پخش زنده تجهیز شد. در یک قرارداد بلندمدت مشاوره اتنخاب بهترین و کارآمدترین تجهیزات به این مرکز معرفی گردید و سپس در یک فرآیند برنامه ریزی شده کلیه تجهیزات به صورت کامل با برگزاری جلسات آموزشی به کارکنان این مرکز تحویل داده شد. هم اینک کلیه رویدادهای مهم استان قزوین توسط جدیدترین تجهیزات تصویربرداری هوایی، فیلم برداری و به صورت زنده از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز قزوین پخش می شود.