تصویربرداری هوایی راهپیمایی بزرگ 22 بهمن

تصویربرداری هوایی راهپیمایی بزرگ 22 بهمن
شرکت نگاه آسمان با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و هماهنگی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران به عنوان پوشش دهنده (تصویربرداری زنده هوایی) از راهپیمایی برزگ 22 بهمن انتخاب شد. تصاویر زنده هوایی، این راهپیمایی از شبکه های مختلف سیما به صورت زنده و تولیدی پخش خواهد شد. پیش از این نیز شرکت نگاه اسمان به عنوان تامین کننده و پشتیبان تجهیزات تصویربرداری هوایی سازمان صدا و سیما با این مرکز همکاری داشته است.