تصویربرداری هوایی جشن قهرمانی پرسپولیس

تصویربرداری هوایی جشن قهرمانی پرسپولیس

در ادامه همکاری شرکت نگاه آسمان با واحد ترابری هوایی سازمان صدا و سیما ج.ا.ا پروژه تصویربرداری هوایی جشن قهرمانی پرسپولیس در جمعه 7 اردیبهشت ماه انجام شد. تصاویر هوایی شب و به صورت زنده این مراسم از فراز استادیوم 100 هزار نفری آزادی تهران از شبکه سوم سیما بر روی آنتن رفت.