آغار دوره های آموزشی نگاه آسمان در سال 97

آغار دوره های آموزشی نگاه آسمان در سال 97
دوره های آموزشی مفید و کاربردی شرکت نگاه آسمان در سال 97 از هفته اول اردیبهشت ماه با حضور و مشارکت حداکثری شرکت کنندگان در محل شرکت آغاز شد. در این دوره ها به صورت کامل در دو بخش تئوری و عملی کار با ربات های پرنده آموزش داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مربوط به ثبت نام در این لینک مراجعه نمایید.