مقایسه

تلو 
سایز: خیلی کوچک
نوع: غیر حرفه ای - آموزشی


اسپارک 
سایز: کوچک
نوع: نیمه حرفه ای (سطح عمومی)
بسته بندی: استاندارد - کمبو


سری کوادکوپترهای مویک

سایز: کوچک
نوع: نیمه حرفه ای (سطح پیشرفته)
مدل ها: (مویک ایر - مویک پرو - مویک پرو پلاتینیوم)
بسته بندی: استاندارد - کمبو


فانتوم 1
فانتوم 1 FC40
(این دو مدل دیگر تولید نمی شود)


فانتوم 2 ویژن
فانتوم 2 ویژن پلاس
فانتوم 2 همراه با سیستم دوربین و گیمبال H3-3D
فانتوم 2 همراه با سیستم دوربین و گیمبال H4-3D


فانتوم 3 استاندارد
فانتوم 3 ادونس
فانتوم 3 پروفشنال
فانتوم 3 فورکا 4K
فانتوم 3 SE


فانتوم 4
فانتوم 4 پرو
فانتوم 4 پرو پلاس
فانتوم 4 ادونس
فانتوم 4 پرو ابسیدیان
فانتوم 4 پرو پلاس ابسیدیان
فانتوم 4 پرو ورژن 2
فانتوم 4 پرو ورژن 2 پلاس
اینسپایر 1 ورژن 1
اینسپایر 1 ورژن 2
اینسپایر 1 پرو
اینسپایر 1 پرو Raw
اینسپایر 2 با سیستم دوربین و گیمبال X4S
اینسپایر 2 با سیستم دوربین و گیمبال X4S


هگزاکوپتر S800
هگزاکوپتر S800 Evo


هگزاکوپتر S900
اکتاکوپتر S1000 
اکتاکوپتر S1000 پلاس


ماتریس 100


ماتریس 200
ماتریس 210
ماتریس 210 RTK


ماتریس 600
ماتریس 600 Pro