اداره مرکزی حراست دانشگاه رازی کرمانشاه

در خرداد ماه سال 1399 واحد حراست دانشگاه رازی کرمانشاه به جدیدترین تجهیزات پهپادی غیر نظامی با کاربری بازرسی هوایی مجهز به دوربین دوگانه تجسسی RGB و ترمال (حرارت سنج) مجهز گردید. در این قرارداد همکاری ما بین شرکت فناوربال گستر نگاه آسمان و دانشگاه رازی کرمانشاه کلیه تجهیزات در کرمانشاه و دانشگاه رازی به نماینده محترم آن تحویل داده شد. همچنین یک دوره آموزشی کامل از سوی آکادمی نگاه آسمان برای اعضای معرفی شده از سوی واحد حراست دانشگاه برگزار گردید. 

از این پهپاد قرار است برای رصد هوایی و بازرسی هوایی محیط و فضای دانشگاه استفاده شود. پهپاد تحویلی از سوی شرکت نگاه آسمان دارای قابلیت پرواز خودکار از طریق نقشه و تعریف مسیر پروازی خودکار است. همچنین پهپاد تحویلی مجهز به دو نوع دوربین است. دوربین یک برای برداشت تصاویر هوایی معمول با قابلیت 4K استفاده می شود و دوربین دوم ترمال و حرارتی است. از دیگر قابلیت های پهپاد تحویلی می توان به (اسپیکر و پخش کننده صوت، نورافکن برای روشن کردن محیط های تاریک و ...) نام برد. 

در سال گذشته نیز دانشکده نقشه برداری دانشگاه رازی از سوی شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان به جدید ترین پهپادهای نقشه بردار دنیا همراه با ایستکاه زمینی DRTK-2 تجهیز شده بود.

تصویری که مشاهده میکنید از طریق دوربین حرارتی پهپاد اخذ شده است. دوربین حرارتی در تاریکی کامل امکان سنجش و تشخیص حرارت و موجودات زنده را دارند. پهپادهای مجهز به دوربین های حرارتی در کاربرهای مختلف بازرسی هوایی، امداد و نجات و سوانح مختلف طبیعی از جمله زلزله و آتش سوری کاربرد فراوانی دارند.