زوج خوزستانی کارآفرین در حوزه پهپاد

مهندس خلیلی زوج خوزستانی کارآفرین در حوزه پهپاد توانسته اند به کمک فناوری پاشش سم با پهپاد در این حوزه اشتغال زایی نمایند. فرودین ماه 99 در همکاری مشترک شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان این زوج خوزستانی که به جدیدترین پهپادهای سمپاش تجهیز شده بودند توانستند با توسعه یگان پهپادی خود و تاسیس شرکت تخصصی در این حوزه، اقدام به اشتغال زایی نمایند. در ویدیو زیر که در صدا و سیمای خوزستان تهیه شده است از مزیت های استفاده از پهپاد گفته می شود.استفاده از پهپاد یکی از روش های نوین در صنعت کشاورزی است پهپاد تجهیز شده در کمتر از 7 دقیقه میتواند یک هکتار را سمپاشی دقیق نماید. این فناوری علاوه بر بالا بردن عملیات سمپاشی بر روی مزارع و محصولات کشاورزی تا 44 برابر با غلظت بیشتر سم را پاشش می نماید. همچنین 99 درصد مصرف آب در این روش کاهش داشته است. یکی از مزایای دیگر سمپاشی با پهپاد عدم ایجاد تلفات محصول می باشد. در روش سنتی چرخ های تراکتور مقدار قابل توجهی از محصول را له و از بین می برد. اطلاعات بیشتر در خصوص پهپادهای سمپاش