دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان در یک همکاری مشترک با دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به ارائه خدمات و فروش تجهیزات پروازی پرداخت. در این قرارداد همکاری دانشکده نقشه برداری دانشگاه امام خمینی قزوین به جدیدترین پهپادهای نقشه برداری هوایی تجهیز شد. تجهیزات تحویلی در روز 22 مردادماه 99 در دانشگاه قزوین تحویل نماینده محترم این دانشگاه شد. در این جلسه تحویل کلیه تجهیزات در حضور نماینده این دانشگاه تست سلامت شده و دوره آموزشی اولیه تحویل این تجهیزات به مدت 4 ساعت در محل دانشگاه از سوی مدرس شرکت نگاه آسمان برگزار گردید. از تجهیزات قرار است برای کارهای مطالعاتی و پژوهشی استفاده شود.


تصاویری از تصاویر هوایی گرفته شده از محیط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با پهپاد تجهیز شده