شرکت تامین انرژی برق ایرانیان

شرکت تامین انرژی برق ایرانیان به کمک فناوری پهپاد از نیروگاه های خورشیدی خود بازرسی هوایی انجام میدهد. این شرکت در خردادماه 99 در یک پروژه مشاوره ای، تجهیز و آموزش از سوی شرکت فناور بال گستر نگاه آسمان به یک دستگاه پهپاد مجهز به دوربین حرارتی تجهیز گردید. ویدیویی که ملاحظه می فرمایید از تست موفقیت آمیز استفاده از این پهپاد در بازرسی و عیب یابی نیروگاه خورشیدی و پنل های خورشیدی می باشد. 

کلیه مراحل مشاوره انتخاب بهترین تجهیزات، تجهیز و تحویل پهپاد و آموزش کامل کار با پهپاد از سوی شرکت نگاه آسمان برای نمایندگان شرکت تامین انرژی برق ایرانیان انجام گردید.